20 ต.ค. 2563 — Cabin Crew หมายถึงสมาชิกของลูกเรือที่ทำงานในเที่ยวบิน ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบิน การเป็น Cabin Crew คือการสรุปบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำในห้องโดยสาร ไม่ว่าจะเป็น Flight ...Flight Attendant คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างที่ได้ทราบข้างต้นว่า Flight Attendant ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Cabin Crew ที่ทำงานร่วมกันบนเครื่องบิน โดยมีหน้าที่หลักคือการให้บริการผู้โดยสารและ ...หน้าที่หลักของการเป็นลูกเรือหรือแอร์โฮสเตส ก็คือ การดูแลเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยการตรวจเช็ค. อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้และดูแลให้ผู้โดยสารอยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลาตั้งแต่เครื่อง ...-Cabin crew เป็นพหูพจน์ครับ ใช้เวลาพูดถึงคนเป็นกลุ่มๆ เช่น มีนาและเพื่อนๆ เป็น Cabin crew บนเครื่อง A380. กล่าวคือ Flight attendant(A) เป็นสมาชิกของ Cabin crew(B) ด้วย ถ้าแทน Flight ...1) แอร์โฮสเตส (Air Hostess). 2) ไฟลท์ เอสเทนเด้น (Flight Attendant). 3) เคบินครู (Cabin Crew). 4) ลูกเรือ (ซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ Cabin Crew นั่นเอง).Our cabin crew are onboard to ensure that our passengers enjoy their flight in safety andfort. ลูกเรือโดยสารของเราอยู่บนเครื่องบิน ...9 ม.ค. 2563 — ทุกคำเป็นคำนามนับได้ แปลว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน . cabin crew เป็น collective noun ถือเป็นนามนับไม่ได้ แปลว่า ทีมลูกเรือ (ทั้งหมด ทุกคน รวมกันนะคะ) .Cabin Crew หมายถึงสมาชิกของลูกเรือที่ทำงานในเที่ยวบิน ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบิน การเป็น Cabin Crew คือการสรุปบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำในห้องโดยสาร ไม่ว่าจะเป็น Flight .คาศัพท์Vocabulary. 1. cabin crew (n) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ลูกเรือ. 2. flight attendant (n) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน. 3. air hostess (n) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ผู้หญิง).และสำหรับตำแหน่งอื่น ๆ เช่น Senior Cabin Crew ก็คือลูกเรือที่อาวุโสกว่าคนอื่น ๆ หรือ iness Class Cabin Crew ก็คือลูกเรือที่ดูแลในชั้น iness Class ค่า .Flight Attendant หรือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่มีหน้าที่หลักดูแลรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบิน เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย ...หน้าที่หลักของการเป็นลูกเรือหรือแอร์โฮสเตส คือ การดูแลเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยการตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ...พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (อังกฤษ: Flight attendant) ถ้าเป็นภาษาปาก ผู้ชายอาจเรียกว่า สจ๊วต หรือ แอร์โฮสต์ ส่วนผู้หญิงอาจเรียกว่า สจ๊วตเดส, แอร์โฮสเตส หรือ นางฟ้า คือ ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย ...19 มี.ค. 2565 — 'สจ๊วต' คือคำที่คนไทยใช้ติดปาก เวลาเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือ cabin crew. เป็นผู้หญิงก็เรียกง่ายๆ ว่า 'แอร์' อาชีพในฝันของคนหนุ่มสาวต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ.

sitemap